სიმულატორები


ბუსსს ანრის წვრთნისა და სერტიფიცირების ცენტრში კურსები ტარდება საერთაშორისო, ეროვნული ნორმატიული აქტების, რეგულაციების შესაბამისად

წვრთნისა და სერთიფიცირების ცენტრი


წვრთნისა და სერტიფიცირების ცენტრში კურსები ტარდება საერთაშორისო, ეროვნული და საერთაშორისო საზღვაო ორგანიზაციის (IMO) მოდელ კურსების მოთხოვნათა შესაბამისად შემუშავებული პროგრამებით

უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამები


შპს ბათუმის უმაღლესი საზღვაო საინჟინრო სასწავლებელი ანრიში საზღვაო - საინჟინრო ფაკულტეტზე სწავლება ხორციელდება აკადემიური უმაღლესი განათლების - ბაკალავრიატის საფეხურზე

პროფესიული მომზადება


შპს ბათუმის უმაღლესი საზღვაო საინჟინრო სასწავლებელი ანრიში საზღვაო -საინჟინრო ფაკულტეტზე სწავლება ხორციელდება მე- III საფეხურის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამებზე

სიახლეები

ახალი ამბები,განცხადებები და სხვ.


ყველა სიახლეები