GE|EN

პროფესიულ სტუდენტთა თვითმმართველობის არჩევნები

2022 წლის 22 დეკემბერს შპს ბათუმის უმაღლესი საზღვაო საინჟინრო სასწავლებელი ანრიში ჩატარებული პროფესიულ სტუდენტთა თვითმმართველობის არჩევნების შედეგად არჩეულია 10 კანდიდატი.

არჩევნების ჩატარდა ფარული კენჭისყრის პრინციპით, მშვიდ და მიუკერძოებელ გარემოში, დარღვევები არ დაფიქსირებულა.

ვულოცავთ გამარჯვებულებს და ვუსურვებთ წარმატებულ და ნაყოფიერ მოღვაწეობას. ბუსსს ანრის ხელმძღვანელობა მუდმივი თანამშრომლობის რეჟიმშია.

მადლობას ვუხდით საარჩევნო კომისიას, ყველა პროფესიულ სტუდენტს გაწეული აქტივობის, ჩართულობის, მონაწილეობისთვის საარჩევნო კომპანიებში და არჩევნებში.