GE|EN

არჩეულია ბუსსს ანრის პროფესიულ სტუდენტთა თვითმმართველობის პრეზიდენტი და ვიცე-პრეზიდენტი

ბუსსს ანრის პროფესიულ სტუდენტთა თვითმმართველობის წევრების მიერ, ღია კენჭისყრის საფუძველზე არჩეულია ბუსსს ანრის პროფესიულ სტუდენტთა თვითმმართველობის პრეზიდენტი და ვიცე-პრეზიდენტი.
ვულოცავთ გიგა ქოქოლაძეს და ზ!ვიად დიასამიძეს. ვუსურვებთ წარმატებებს და ბევრ საინტერესო პროექტს