ადმინისტრაცია / სენატი

                                                                                                                                
                                   
                                                                                ბათუმის უმაღლესი საზღვაო საინჟინრო სასწავლებელი ანრის სენატის შემადგენლობა:
სენატის თავმჯდომარე
  • ანზორ დიასამიძე- გენერალური დირექტორი.
 
 სენატის მდივანი
  • რუსუდან დიასამიძე- ხარისხის განვითარებისა და უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი.
   
სენატის წევრები:
  • რუსლან დიასამიძე რექტორი
  • გურამ ქათამაძე საზღვაო საინჟინრო ფაკულტეტის დეკანი 
  • ბადრი დოღონაძე პრორექტორი
  • ლია ფარტენაძე განათლების ხარისხის სპეციალისტი
  • ვლადიმერ ბოგდანოვი წვრთნისა და სერტიფიცირების ცენტრის სპეციალისტი
  • სოფიკო მამულაძე მთავარი ბუღალტერი
  • ირაკლი გოგიტიძე სამეურნეო განყოფილების უფროსი