ხარისხის უზრუნველყოფა

               

                               რუსუდან დიასამიძე

      ხარისხის განვითარებისა და უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი 

                                  საკონტაქტო ინფორმაცია 

  • ტელ: (+995) 597 76 17 92                                                                             
  • ელ-ფოსტა: r.diasamidze@mtc-anri.edu.ge

 

                   

                               ლია ფარტენაძე  

                       განათლების ხარისხის სპეციალისტი  

                                  საკონტაქტო ინფორმაცია                                                                                                                                                                                                

  • ტელ: (+995) 593 32 29 32
  • ელ-ფოსტა: l.phartenadze@mtc-anri.edu.ge      

 

                       

                               ვლადიმერ ბოგდანოვი

        მეზღვაურთა წვრთნისა და სერტიფიცირების ხარისხის სპეციალისტი                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                   საკონტაქტო ინფორმაცია

  • ტელ: (+995) 593  51 47 06
  • ელ-ფოსტა: v.bogdanov@mtc-anri.edu.ge