დისტანციური სწავლება უმაღლესი / პასუხები გამოგზავნეთ : distlearing@mtc-anri.edu.ge