30, ივნისი 2021

ტრენინგი- "სწავლების თანამედროვე მეთოდები”

2021 წლის 29 ივნისს  ბათუმის უმაღლესი საზღვაო საინჟინრო სასწავლებელი ანრის პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულების ლექტორ-მასწავლებლებისათვის გაიმართა ტრენინგი- "სწავლების თანამედროვე მეთოდები”

  

ტრენინგს უძღვებოდა ბუსსს ანრის პროფესიული პროგრამების ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის კონსულტანტი- მზია ბაკურიძე.