16, ივნისი 2021

ტრენინგი- "მოდულის შეფასების ინსტრუმენტის შემუშავება და ვალიდაცია"

მიმდინარე  წლის 15 ივნისს ბათუმის უმაღლესი საზღვაო საინჟინრო სასწავლებელი ანრის პსდ-ს ლექტორ-მასწავლებლებისათვის გაიმართა ტრენინგი- "მოდულის შეფასების ინსტრუმენტის შემუშავება და ვალიდაცია"

ტრენინგს უძღვებოდა მზია ბაკურიძე-ბუსსს ანრის პროფესიული პროგრამების ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის კონსულტანტი.