17, ივნისი 2021

ტრენინგი "სწავლების თანამედროვე მეთოდები და სტუდენტთა მოტივაცია"

2021 წლის 16 ივნისს ბათუმის უმაღლესი საზღვაო საინჟინრო სასწავლებელი ანრის პროფესიული მოდულური საგნამანათებლო პროგრამების პედაგოგებსათვის საქართველოს პროფესიული კონსულტირების ასოციაციის მიერ გაიმართა ტრენინგი:

  

  • "სწავლების თანამედროვე მეთოდები და სტუდენტთა მოტივაცია."