10, ივნისი 2021

რეისტრაცია პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე სახელმწიფო დაფინანსებით და თვითდაფინანსებით III დონის პროფესიულ მოდულურ საგანმანათლებლო პროგრამებზე

ბათუმის უმაღლესი საზღვაო საინჟინრო სასწავლებელ ანრი აცხადებს აპლიკანტთა რეგისტრაციას სახელმწიფო დაფინანსებით და თვითდაფინანსებით III დონის პროფესიულ მოდულურ საგანმანათლებლო პროგრამებზე სპეციალობებით:

  • საგემბანე განყოფილების ექსპლუატაცია.
  • გემის სამანქანე განყოფილების ექსპლუატაცია

 საგანმანათლებლო პროგრამაზე დარეგისტრირების მსურველებმა უნდა ეწვიოთ ბათუმის უმაღლეს საზღვაო საინჟინრო სასწავლებელ ანრის ან  საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს რეგიონალურ რესურს ცენტრს, სადაც გაივლით რეგისტრაციას, აირჩევთ პროფესიულ სასწაველებელს, სასურველ ფაკულტეტს და გაივლით რესურს ცენტრის/სასწავლებლის მიერ დანიშნულ პროფესიულ/შიდა ტესტირებას, რომლის წარმატებით ჩაბარების შემთხვევაში, აპლიკანტი ჩაირიცხება სასწავლებელში და მოიპოვებს სრულ სასწავლო დაფინანასებას.

 რეგისტრაცია დაიწყება 2021 წლის 10 ივლისიდანℹ️ დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთმითითებულ ნომერზე ან მოგვწეროთ პირად შეტყობინებაში.