ადმინისტრაცია / სამსახურები

პრორექტორი :  ბადრი დოღონაძე                                                                  

საზღვაო საინჟინრო ფაკულტეტის დეკანი :  გურამ ქათამაძე

განათლების ხარისხის სპეციალისტი : ლია ფარტენაძე

მეზღვაურთა წვრთნისა და სერთიფიცირების ცენტრის უფროსი: აკაკი ესანჯია

სტუდენტთა, თანამშრომელთა და მსმენელთა მომსახურების  განყოფილების უფროსი:   თამთა ჩხეიძე

შინაგანაწესისა და ვახტის უზრუნველყოფის განყოფილების უფროსი : მერაბ კვაჭაძე​

მთავარი ბუღალტერი: სოფიკო მამულაძე

იურიდიული განყოფილების უფროსი : გიორგი დიასამიძე

საინფორმაციო ტექნოლოგიების მართვის განყოფილების უფროსი : ირაკლი ბეჟანიძე

პრაქტიკის, კარიერის დაგეგმვისა და სტუდენტებთან ურთიერთობის განყოფილების  უფროსი : ომარი დიასამიძე

სამეურნეო განყოფილების უფროსი :  ირაკლი გოგიტიძე

პროფესიული განათლების დეპარტამენტის უფროსი : თემურ დევაძე

სასწავლო საამქროებისა და სახელოსნოების უფროსი : დავით ჩხაიძე

ბიბლიოთეკის უფროსი: მალვინა ურუშაძე

  რამოდენიმე ფაქტი ჩვენს შესახებ


  211
  ახალბედა
  113
  საათი სწავლა
  78
  ეტაპობრივი გამოცდა
  1001
  კურსდამთავრებული