ადმინისტრაცია / სამსახურები

                                                                  

               ბადრი დოღონაძე

                 პრორექტორი

           ტელ: (+995) 577 03 23 85

ელ-ფოსტა: b.dogonadze@mtc-anri.edu.ge

     

                   გურამ ქათამაძე

   საზღვაო საინჟინრო ფაკულტეტის დეკანი

              ტელ: (+995) 593 40 22 18

    ელ-ფოსტა: g.katamadze@mtc-anri.edu.ge

 

     

                          აკაკი ესანჯია

მეზღვაურთა წვრთნისა და სერთიფიცირების ცენტრის უფროსი

                 ტელ: (+995) 595 51 51 27

            ელ-ფოსტა: akaki.esanjia@mail.ru

    

                           თემურ დევაძე

  პროფესიული განათლების დეპარტამენტის უფროსი

                    ტელ: (+995) 593 63 21 56

              ელ-ფოსტა: t.devadze@mtc-anri.edu.ge