ადმინისტრაცია / სენატი

 
                                     
შპს ბათუმის უმაღლესი საზღვაო საინჟინრო სასწავლებელი ანრის სენატის შემადგენლობა:
 
1.სენატის თავმჯდომარე    ანზორი დიასამიძე      შპს ბუსსს ანრის გენერალური დირექტორი
2.სენატის მდივანი           რუსუდან დიასამიძე    ხარისხის მართვის სისტემის მენეჯერი
   
სენატის წევრები:
  3. რუსლან დიასამიძე რექტორი
  4. გურამ ქათამაძე სასწავლო განყოფილება-საზღვაო საინჟინრო ფაკულტეტის უფროსი
  5. ბადრი დოღონაძე რექტორის მოადგილე აღმზრდელობით და კულტურულ-მასობრივ დარგში
  6. ლია ფარტენაძე სასწავლო განყოფილება-საზღვაო საინჟინრო ფაკულტეტის უფროსის მოადგილე
  7. ვლადიმერ ბოგდანოვი წვრთნისა და სერტიფიცირების ცენტრის უფროსი
  8. სოფიკო მამულაძე მთავარი ბუღალტერი
  9. ირაკლი გოგიტიძე სამეურნეო დარგის მენეჯერი
 

  რამოდენიმე ფაქტი ჩვენს შესახებ


  211
  ახალბედა
  113
  საათი სწავლა
  78
  ეტაპობრივი გამოცდა
  1001
  კურსდამთავრებული