ადმინისტრაცია / სენატი

 
                                     
 ბათუმის უმაღლესი საზღვაო საინჟინრო სასწავლებელი ანრის სენატის შემადგენლობა:
 
1.სენატის თავმჯდომარე    ანზორ დიასამიძე        გენერალური დირექტორი
2.სენატის მდივანი           რუსუდან დიასამიძე     ხარისხის განვითარებისა და უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი 
   
სენატის წევრები:
  3. რუსლან დიასამიძე რექტორი
  4. გურამ ქათამაძე საზღვაო საინჟინრო ფაკულტეტის დეკანი 
  5. ბადრი დოღონაძე პრორექტორი
  6. ლია ფარტენაძე განათლების ხარისხის სპეციალისტი
  7. ვლადიმერ ბოგდანოვი წვრთნისა და სერტიფიცირების ცენტრის სპეციალისტი
  8. სოფიკო მამულაძე მთავარი ბუღალტერი
  9. ირაკლი გოგიტიძე სამეურნეო განყოფილების უფროსი