ადმინისტრაციის წარმომადგენლობა

                                                                                                   

                                                                                                        რუსუდან დიასამიძე

                                                                                          ხარისხის განვითარებისა და უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი 

                                                                                                                            საკონტაქტო ინფორმაცია 

                                                                                                                           ტელ: (+995) 597 76 17 92

                                                                                                                ელ-ფოსტა: r.diasamidze@mtc-anri.edu.ge

  რამოდენიმე ფაქტი ჩვენს შესახებ


  211
  ახალბედა
  113
  საათი სწავლა
  78
  ეტაპობრივი გამოცდა
  1001
  კურსდამთავრებული