ხარისხის უზრუნველყოფა

                                                                       

                                                                              რუსუდან დიასამიძე

                                                               ხარისხის განვითარებისა და უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი 

                                                                                             საკონტაქტო ინფორმაცია 

                                                                                             ტელ: (+995) 597 76 17 92                                                                             

                                                                                   ელ-ფოსტა: r.diasamidze@mtc-anri.edu.ge

 

                                                                                   

                        ლია ფარტენაძე                                                                                        ვლადიმერ ბოგდანოვი

           განათლების ხარისხის სპეციალისტი                                  მეზღვაურთა წვრთნისა და სერტიფიცირების ხარისხის სპეციალისტი

                   ტელ: (+995) 593 32 29 32                                                                             ტელ: (+995) 593  51 47 06

    ელ-ფოსტა: l.phartenadze@mtc-anri.edu.ge                                                   ელ-ფოსტა: v.bogdanov@mtc-anri.edu.ge