info@mtc-anri.ge +995 422 210-757

 • ქართული
 • English
 • Русский

ჩვენს შესახებ / სასწავლების ისტორია

შპს ბათუმის უმაღლესი საზღვაო საინჟინრო სასწავლებელი ანრი

შეზღუდული პასუხიმგებლობის საზოგადოება   „საზღვაო სასწავლო-საწვრთნელი ცენტრი“ დაარსდა 2000 წლის ივნისში, 2005 წლის აგვისტოში , სასწავლებელმა შეიცვალ სახელწოდება და დაფუძნდა, როგროც შპს „საზღვაო სასწავლო ცენტრი ანრი“, ხოლო 2014 წლის 01 ივლისიდან მას ეწოდება შპს ბათუმის უმაღლესი საზღვაო საინჟინრო სასწავლებელი ანრი. 
სასწავლებელის გენერალური დირექტორი, რექტორი არის შორეული ნაოსნობის კაპიტანი, ტ.მ.დოქტორი, პროფესორი ანზორ დიასამიძე, რომელიც არ იშურებს ენერგიას და ზალისხმევას აღზარდოს განათლებული მეზღვაურები, აწარმოოს საზღვაო სპეციალისტების მაღალ ხარისხიანი მომზაადება/გადამზადება. 
შპს ბუსსს ანრი მოიცავს უმაღლეს სასწავლებელს, მეზღვაურების წვრთნისა და სერტიფიცირების ცენტრს, დასაქმების სააგენტოს.
შპს ბუსსს ანრი მოქმედებს წესდების საფუძველზე,  ჩამოყალიბების დღიდან ახორციელებს  საზღვაო  სპეციალისტების  თეორიულ, პრაქტიკულ და ტრენაჟორულ (საწვრთნელ) მომზადება/გადამზადებას საერთაშორისო კონვენცია STCW ცვლილებებით, საქართველოს კანონი მეზღვაურების მომზადების, დიპლომირებისა და ვახტაზე დგომის შესახებ და სხვა საერთაშორისო და ეროვნული საზღვაო კანონმდებლობების მოთხოვნების შესაბამისად. 
2010 წლის 01 აპრილიდან საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანება №248 საფუძველზე ჩვენს შპს ბუსსს ანრის მიეცა უმაღლესი საგანმანათლებლო საქმიანობის ლიცენზია, პროფესიული უმაღლესი და საბაკალავრო უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამის განსახორციელებლად სპეციალობებზე: 
    უმაღლეს (ბაკალავრიატი) საგანმანათლებლო პროგრამაზე სპეციალობით - საზღვაოსნო მეცნიერებები: 
•    საზღვაო ნავიგაცია
•    გემის მექანიკა
სწავლის ხანგრძლივობა შეადგენს 4 წელს.
    პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამის III საფეხურზე სპეციალობებით:     
•    გემბანის მეზღვაური (მატროსი); 
•    სამანქანე განყოფილების მეზღვაური (მოტორისტი)

სწავლის ხანგრძლივობა შეადგენს 1 წელს.
           2012 წლის სექტემბრიდან გვაქვს უფლება ვაწარმოოთ უცხო ქვეყნების სტუდენტების ინგლისურ და რუსულ ენაზე სწავლება პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამის III საფეხურზე, სპეციალობებით:     
•    გემბანის მეზღვაური (მატროსი); 
•    სამანქანე განყოფილების მეზღვაური (მოტორისტი)

შპს ბუსსს ანრი  სერტიფიცირებულია საერთაშორისო ხარისხის სისტემის ISO 9001:2015 შესაბამისად. ასევე გაგვაჩნია IQNეტ-ის სერტიფიკატი. 
შპს „ბუსსს ანრი“ არის ისეთი ორგანიზაცეიების წევრი, როგორიცაა: საქართველოს კერძო კოლეჯების ასოციაცია, აარის ლოჯისტიკის, ტრანსპორტისა და გადამზიდავტა ასოციაცია; ევროკავშირი-საქართველოს ბიზნეს საბჭოს წევრი.
საერთაშორისო ასოციაციაციები: IASST–ის (უშიშროებისა და გადარჩენის წვრთნების (მომზადების) საერთასორისო ასოციაცია) და Global MET–ის (გლობალური საზღვაო განათლება და მომზადება) BSAMI-ს (შავი ზღვისპირეთის საზღვაო სასწავლებლების ასოციაცია). 
ლექციებს და კურსებს კითხულობს გამოცდილი საზღვაო სპეციალისტები, კვალიფიცირებული პედაგოგები, პროფესორ-მასწავლებლები. 
წვრთნისა და სერტიფიცირების ცენტრში კურსები ტარდება საერთაშორისო, ეროვნული და საერთაშორისო საზღვაო ორგანიზაციის (IMO) მოდელ კურსების მოთხოვნათა შესაბამისად შემუშავებული პროგრამებით. სწავლების, მომზადების პროცესი მომდინარეობს  შემუშავებული, დამტკიცებული და  აღიარებული პროგრამების საფუძველზე, ვიდეო მასალის, კურსის შესაბამისი სიმულატორების გამოყენებით. სრულყოფილი პრაქტიკული მეცადინეობების ჩასატარებლად სასწავლებელს გააჩნია თ/მ “კაპიტანი ოთარ ჩახვაძე”, სწრაფმავალი და სამაშვლეო კატარღები, მოტონავი, სამაშველო ტივი,  კაპიტნის ხიდურის სიმულატორი, ხმელეთზე განთავსებული ხანძარსაწინააღმდეგო სიმულატორი, რადილოკაციური და ავტომატური რადიოლოკაციური სიმულატორი, რეალური სამანქანო განყოფილება, ლაბორატორიები და საამქროები, რეალური გემის მოდელი, საცურაო აუზი და სხვა.
სასწავლებელში არის საერთო საცხოვრებელი საქართველოს სხვა რეგიონებიდან თუ საზღვარგარეთიდან ჩამოსული სტუდენტებისთვის.
შპს ბუსსს ანრი მჭიდროდ თანამშრომლობს სხვადასხვა საერთაშორისო კრუინგულ და გემთმფლობელ კომპანიებთან.
ჩვენი სასწავლებლის წარჩინებულ კურსდამთავრებულებს ეძლევა შესაძლებლობა გაიარონ  სრულყოფილი საზღვაო პრაქტიკა შორეულ ნაოსნობაში დასაქმების პერსპექტივით.

  რამოდენიმე ფაქტი ჩვენს შესახებ


  211
  ახალბედა
  113
  საათი სწავლა
  78
  ეტაპობრივი გამოცდა
  1001
  კურსდამთავრებული