საკონტაქტო ინფორმაცია

 იურიდიული მისამართი : ქ.ბათუმი 6010, შალვა ინასარიძის ქ. №29;
 №29,Shalva Inasaridze Str.,6010 Batumi,Georgia
 ფაქტიური მისამართი:ბათუმი 6010, შალვა ინასარიძის ქ. №29;
  სასწავლო განყოფილება-საზღვაო საინჟინრო ფაკულტეტი: 
 Mob. +995 579 799944; +995 593 402218   
 E-mail: info@mtc-anri.ge 
 მეზღვაურების წვრთნისა და სერტიფიცირების ცენტრი:
 Mob. +995 579 234499;
 E-mail: info@mtc-anri.ge
  

  რამოდენიმე ფაქტი ჩვენს შესახებ


  211
  ახალბედა
  113
  საათი სწავლა
  78
  ეტაპობრივი გამოცდა
  1001
  კურსდამთავრებული