14, მაისი 2019

პრაქტიკული სწავლება საწვრთნელ გემზე

პრაქტიკული სწავლება IV კურსის სამანქანე განყოფილების სპეციალობის სტუდენტებთან  ⚓️⚓️

პედაგოგი: ბადრი გიორგაძე