14, მაისი 2019

პრაქტიკული სწავლება საწვრთნელ გემზე "კაპიტანი ო.ჩახვაძე"

პრაქტიკული სწავლება IV კურსის სამანქანე განყოფილების სპეციალობის სტუდენტებთან  ⚓️⚓️

პედაგოგი: ბადრი გიორგაძე

რამოდენიმე ფაქტი ჩვენს შესახებ


211
ახალბედა
113
საათი სწავლა
78
ეტაპობრივი გამოცდა
1001
კურსდამთავრებული