08, მაისი 2019

ბრძანება

ბრძანება შპს ბუსსს ანრის მიზნობრივი შიდა საგრანტო პროექტის "პირადი გადარჩენის მეთოდების განსახორციელებლად საჭირო ადგილის შერჩევა და გამოკვლევა" გრანტის მოპოვების მიზნით შიდა საგრანტო კონკურსის გამოცხადების პირობების განსაზღვრისა და კომისიის შექმნის შესახებ