03, მაისი 2019

ექსპერტის კონსულტაცია ბუსსს ანრიში

სასწავლებელში მიმდინარეობს მუშაობა სსიპ „განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის“ ავტორიზაციის პირობების შესრულების მიზნით.კონსულტაციის მიზნით სასწავლებელში მოწვეულია განათლების ექსპერტი ლევან მოსახლიშვილი. 30 აპრილიდან 03 მაისის ჩათვლით ბატონმა ლევანმა კონსულტაცია გაუწია ხარისხის სამსახურის თანამშრომლებს, შეხვდა განყოფილებების უფროსებს, ყველა თანამშრომელს და პედაგოგებს.