01, მაისი 2019

პრეზენტაცია

ა.წ. 1 მაისს ჩვენი სასწავლებლის ბაკალავრიატის პროგრამის საზღვაო ნავიგაციის სპეციალობის მესამე და მეოთხე კურსის სტუდენტებმა პედაგოგ ნანა მალაყმაძის ხელმძღვანელობით ჩაატარეს პრეზენტაცია თემებზე: "Marpol" და "GPS"