30, აპრილი 2019

ჯგუფური მუშაობა

საზღვაო ნავიგაციის სპეციალობის პირველი კურსის 111.112 ჯგუფის სტუდენტებს ინგლისური ენის პედაგოგ ნანა მალაყმაძის ხელმძღვანელობით ჩაუტარდათ ჯგუფური მუშაობა თემაზე "singing for their supper"