01, მაისი 2019

შპს ბუსსს ანრის პერსონალისა და სტუდენტების საყურადღებოდ!

 შპს ბუსსს ანრის პერსონალისა და სტუდენტების საყურადღებოდ!

 

 

მონაწილეობას დააფინანსებს შპს ბუსსს ანრი.

 

 

 

 

რამოდენიმე ფაქტი ჩვენს შესახებ


211
ახალბედა
113
საათი სწავლა
78
ეტაპობრივი გამოცდა
1001
კურსდამთავრებული