30, აპრილი 2019

შპს ბუსსს ანრიმ წარმატებით გაიარა სერტიფიკაციის ასოციაცია „რუსული რეგისტრი“–ს აუდიტი

2019 წლის 25 თებერვალს შპს ბუსსს ანრიმ წარმატებით გაიარა სერტიფიკაციის ასოციაცია „რუსული რეგისტრი“–ს აუდიტი რესერტეფიკაციის მიზნით საერთაშორისო სტანდარტის ISO 9001:2015 მოთხოვნების შესაბამისობაზე და მოიპოვა ხარისხის მართვის სერტიფიკატი 3 წლის ვადით.