24, აპრილი 2019

პრეზენტაცია

ა.წ. 24 აპრილს ჩვენი სასწავლებლის ბაკალავრიატის პროგრამის გემის მექანიკის სპეციალობის პირველი კურსის სტუდენტებმა, ინგლისური ენის პედაგოგ მაია დავითიანის ხელმძღვანელობით ჩაატარა პრეზენტაცია თემაზე :"Megacities"