23, აპრილი 2019

EMSA-ს პრე-აუდიტი შპს ბუსსს ანრიში

ამა წლის 18 აპრილს შპს ბუსსს ანრის ეწვია EMSA-ს ექსპერტები სპასკა გეორგიევა და პიტერ პეტროვი, ასევე სსიპ საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს წარმომადგენლები ქალბატონები ნინო გორგოშაძე, ნინო ორაგველიძე და მარია პოლიაკოვა, რომელბმაც ჩატარა პრე-აუდიტი. ჩვენი სასწავლებლისთვის ეს ძალზედ მნიშვნელოვანი შემოწმებაა, ვინაიდან 2020 წელს დაგეგმილია ევროპის საზღვაო უსაფრთხოების სააგენტოს (EMSA) აუდიტი. უკვე დავიწყეთ მუშაობა ექსპერტების რეკომენდაციების გასათვალისწინებლად.