16, აპრილი 2019

შეხვედრა თანამშრომლებთან

სასწავლებლის ხელმძღვანელობა შეხვდა თანამშრომლებს და პედაგოგებს 17, 18 აპრილს დაგეგმილი EMSA-ს პრეაუდიტთან დაკავშირებული საკითხების კიდევ ერთელ განხილვის მიზნით.