25, მარტი 2019

შეხვედრა პედაგოგებთან

დღეს სასწავლებლის გენერალური დირექტორი შეხვდა პედაგოგებს რომ განეხილათ აპრილის თვეში დაგეგმილი EMSA-ს აუდიტის განრიგი.