15, თებერვალი 2019

ხანძართან ბრძოლის წვრთნა შპს ბუსსს ანრიში

შპს ბათუმის უმაღლესი საზღვაო საინჟინრო სასწავლებელი ანრის მეზღვაურთა წვრთნისა და სერთიფიცირების ცენტრი აღჭურვილია საერთაშორისო სტანდარტების მოთხოვნების შესაბამისად თანამედროვე სიმულატორებით და მეზღვაურები გადიან აუცილებელ წვრთნას რეალობასთან მაქსიმალურად დაახლოებულ პირობებში. ხანძრის თავიდან აცილება და ხანძართან ბრძოლის წვრთნა ტარდება გემის სიმულატორზე. მსმენელებს 15 თებერვალს წვრთნა ჩაუტარა წვრთნისა და სერთიფიცირების ცენტრის ინსტრუქტორმა, შორეული ნაოსნობის კაპიტანმა ვახტანგ რამიშვილმა.