06, თებერვალი 2019

ხანძარსაწინააღმდეგო წვრთნა

2019 წლის 03 იანვრით დამტკიცებული ხანძარსაწინააღმდეგო ღონისძიებების ჩატარების 3 წლიანი გეგმა-გრაფიკის, შპს ბუსსს ანრის გენერალური დირექტორის 2019 წლის 31 იანვრის N18 ბრძანებისა და შიდა ნდ N2-0401-03 საფუძველზე 2019 წლის 04 თებერვალს ჩატარდა ხანძარსაწინააღმდეგო წვრთნა სასწავლებლის თანამშრომლებისთვის.
14:30 საათზე სასწავლებელში მოულოდნელად გამოცხადდა განგაში. წვრთნაში მონაწილეობა მიიღო შპს ბუსსს ანრიში იმ დროისთვის მყოფმა თანამშრომლებმა.
ხანძრის დროს ევაკუაციის გეგმის შესაბამისად წვრთნაში მონაწილეებმა უსაფრთხოდ დატოვა სასწავლებლის შენობა ახალ დამონტაჟებული საევაკუაციო, გარე კიბის მეშვეობით
წვრთნის დროს თანამშრომლებმა ასევე გამოიყენა სასწავლებელში ახალდ დამონტაჟებული სახანძრო ყუთები, კიდევ ერთხელ გაეცნენ ცეცხლმაქრობების გამოყენების ინსტრუქციას და ევაკუაციის დროს იხელმძღვანელეს ახალად დამონტაჟებული საევაკუაციო მნათობი ნიშნებით.
წვრთნა ჩატარდა წარმატებით.