19, დეკემბერი 2018

2018 წლის 13 დეკემბერს შპს ბუსსს ანრიში

2018 წლის 13 დეკემბერს შპს ბუსსს ანრიში შედგა პროფესიული პროგრამების განმახორციელებელი კოლეჯებისათვის „2018 წლის დანერგვის მხარდაჭერისა და ვერიფიკაციის პილოტირების შედეგების გაცნობის მიზნით საინფორმაციო შეხვედრა“
შეხვედრას ესწრებოდა სხვადასხვა პროფესიული კოლეჯის წარმომადგენელი, უძღვებოდა განათლების ხარისიხს განვითარების ეროვნული ცენტრის ექპერტები ქალბატონი ნინო მეგრელი და საბა ელაშვილი.