03, ივნისი 2021

ვერიფიკაციის ჯგუფის სამუშაო შეხვედრა

2021 წლის 2 ივნისს გაიმართა ვერიფიკაციის ჯგუფის სამუშაო შეხვედრა დარგის სპეციალისტებთან.