02, აპრილი 2021

აქცია ბათუმის დელფინარიუმში საგანმანათლებლო დაწესებულების წევრებისათვის

2021 წლის მარტის თვიდან ბათუმის დელფინარიუმში დაიწყო აქცია საქართველოში არსებული საგანმანათლებლო დაწესებულების წევრებისათვის.

აქცია ითვალისწინებს ჯგუფური ვიზიტისას, წინასწარ წერილობით მიმართვის საფუძველზე ფასდაკლებას.

ფასდაკლების აქცია გაგრძელდება სასწავლოს წლის ბოლომდე.

დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ ბმულზე

http://www.dolphinarium.ge/ka/96-%E1%83%90%E1%83%A5%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%A2%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98-%E1%83%98%E1%83%AE%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%97-%E1%83%91%E1%83%9B%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%96%E1%83%94-2?fbclid=IwAR3GE3NEtdP44JS_lBPczrgIlHCSADJk412zQcetgcVPBh7GMiRwWMWIXj0