21, თებერვალი 2021

საქართველოს პირველი კონსტიტუცია 100 წლისაა!

საქართველოს პირველი კონსტიტუცია 100 წლისაა!      </div><!-- single-post-wrapper -->
      
      <div id=