28, იანვარი 2021

მობილობის პროცესის ვადები

ბათუმის უმაღლესი საზღვაო საინჟინრო სასწავლებელი ანრის რექტორის  2021 წლის 27 იანვრის N03 ბრძანების თანახმად 2020-2021 სასწავლო წლის მობილობის პროცესის ვადები განისაზღვრება:
სტუდენტის ერთი დაწესებულებიდან სხვა დაწესებულებაში გადასვლის მსურველ პირთან ელექტრონულ პორტალზე რეგისტრაციის ვადა განისაზღვრება 2021 წლის 28 იანვრიდან- 2021 წლის 8 თებერვლის ჩათვლით,18:00 საათამდე.
 
მობილობის მსურველი სტუდენტი წერილობითი განაცხადისა და პირადი საქმის ალსების წარმოასადგენად ბუსსს ანრიში გამოცხადდეს 9 თეერვლიდან 12 თებერვლის ჩათვლით.
მობილობის ელექტრონულ პორტალზე რეგისტრაციისთვის გახსენით  ბმული:
  • www.students.emis.ge
დეტალურად მობილობის წესებისა და პროცედურების შესახებ გახსენით ბმული:
  • https://emis.ge/mobiloba/_cesi/