09, სექტემბერი 2016

გემი კაპიტანი ო.ჩახვაძე

ბათუმის უმაღლესი საზღვაო საინჟინრო სასწავლებელი ანრი-ს სასწავლო გემი კაპიტანი ო.ჩახვაძის ხმელეთზე ამოყვანის პროცესი, დაგეგმილი პროფილაქტიკური სამუშაოების ჩატარება, გემის დოკუმენტების ხანგრძლივობის გაგრძელებისათვის.

რამოდენიმე ფაქტი ჩვენს შესახებ


211
ახალბედა
113
საათი სწავლა
78
ეტაპობრივი გამოცდა
1001
კურსდამთავრებული