07, დეკემბერი 2020

კვლევა

გთხოვთ მიიღოთ მონაწილეობა ჩვენს გამოკითხვაში და დააფიქსირეთ საკუთარი მოასაზრება ყველა იმ საკითხთან დაკავშირებით რომელიც მოცემულია კითხვარში.
პროგრამის განმახორციელებელი პერსონალის გამოკითხვა
დასაქმებულთა კმაყოფილების კვლევა
სტუდენტთა კმაყოფილების კვლევა

მოცემული კითხვარის შევსება ხდება ანონიმურად. თქვენი აზრი ჩვენთვის მნიშვნეოვანია!