17, ნოემბერი 2020

17 ნოემბერი- სტუდენტთა საერთაშორისო დღეა!

17 ნოემბერი- სტუდენტთა საერთაშორისო დღეა!
 
#ბუსსსანრი
#BHMESANRI