21, ოქტომბერი 2020

ონლაინ საჯარო ლექცია „ლიდერთა ტაქტიკა“

 
ბათუმის უმაღლესი საზღვაო საინჟინრო სასწავლებელი ანრის პერსონალისათვის და სტუდენტებისათვის  გაიმართა ონლაინ საჯარო ლექცია თემაზე:
  • „ლიდერთა ტაქტიკა“

 

ონლაინ შეხვედრას უძღვებოდა: ხათუნა მურადიშვილი- საჯარო მმართველობის დოქტორი. გრ. რობაქიძის უნივრსიტეტის საჯარო მმართვეობისა და პოლიტიკის სკოლის ასოცირებული პროფესორი.
 
ონლაინ სემინარზე  განხილული იყო:
  • ლიდერის ხედვები, იდეები და ღირებულებები.
  • სწორი მმართველობის  მიმართულებები.
  • ერთი ადამიანის ან ჯგუფის პოტენციური ზეგავლენა მეორე ადამიანზე ან ჯგუფზე.
  • პროფესიონალური ცოდნა. გარშემომყოფთა ნდობა.
  • ასევე საუბარი შეეხებოდა  იმას თუ რაოდენ დიდ როლს ასრულებს ლიდერი კომპანიის სწორ მმართველობაში.