12, სექტემბერი 2020

გილოცავთ!

 ბათუმის უმაღლესი საზღვაო საინჟინრო სასწავლებელი ანრის ხარისხის განვითარებისა და უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსს ქალბატონ Rusudan Diasamidze/რუსუდან დიასამიძესა და სტუდენტებთან ურთიერთობის მენეჯერს ქალბატონ ნათია დიასამიძე-ს, ბათუმის უმაღლესი საზღვაო საინჟინრო სასწავლებელი ანრის პერსონალის სრული შემადგენლობა და სტუდენტები ვულოვათ საერთო სამაგისტრო გამოცდის წარმატებით ჩაბარებას. ვუსურვებთ წინსვლას და წარმატებებს! 

#ბუსსსანრი
#BHMESANRI