09, სექტემბერი 2020

#იცითთუარარომ

 #იცითთუარარომ გერჰარდ მერკატორი
იყო პირველი ვინც გამოაქვეყნა ევროპის რუკა სადაც პირველად და ზუსტად იყო ნაჩვენები ხმელთაშუა ზღვის მოხაზულობა?

1552 წელს მერკტორმა არსებული კარტოგრაფიული მასალის კრიტიკული ანალიზის საფუძველზე წამოაყენა რუკის შედგენის ახალი მათემატიკურად დასაბუთებული პრინციპები, კერძოდ, რამდენიმე კარტოგრაფიული პროექცია, რომელთაგან ყველაზე მეტად ცნობილია მსოფლიო რუკის ცილინდრული ტოლკუთხა პროექცია, ეგრეთ წოდებული მერკატორის პროექცია. მერკატორის პროექცია გამოირჩევა იმით, რომ რუკებზე  კუთხეები და ფორმები დაუმახინჯებელია, ხოლო მანძილი შენარჩუნებულია მხოლოდ ეკვატორზე. ამჟამად, იგი გამოიყენება  საზღვაო სანავიგაციო და აეროსანავიგაციო  რუკების შედგენისათვის.

აირჩიე საზღვაოსნო მეცნიერებები- საზღვაო ნავიგაცია

#ისწავლეჩვენთან!
#ბუსსსანრი 1️⃣5️⃣6️⃣

#განათლებაესარისგანვითარება!