09, სექტემბერი 2020

პირველად მეზღვაურთა საწვრთნელ სივრცეში

პირველად მეზღვაურთა საწვრთნელ სივრცეში

ბათუმის უმაღლესი საზღვაო საინჟინრო სასწავლებელი ანრიმ და საზღვაო სასწავლო საწვრთნელი ცენტრი ეკვატორმა ერთობლივად ააშენა მეზღვაურთა საწვრთნელი აუზი, რომელიც შეესაბამება საერთაშოროსო საზღვაო ორგანიზაციის (IMO) სტანდარტებს და მოწონებულია სსიპ საზღვაო ტრანსპორტის საგენტოს მიერ.

  

აუზი განკუთვნილია შემდეგი საწვრთნელი კურსების პრაქტიკული ნაწილისთვის:

  • პირადი გადარჩენის მეთოდები;
  • პირადი უსაფრთხოება და სოციალური პასუხისმგებლობა;
  • კოლექტიური სამაშველო საშუალებებისა და სამაშველო კატარღების მართვა; გარდა სწრაფმავალი სამაშველო კატარღებოსა.

  

ამიერიდან ზემოაღნიშნულ წვრთნებს მეზღვაურები, უმაღლესი და პროფესიული მოდულური საგანმანათლებლო პროგრამების სტუდენტები გაივლიან რეალურთან მიახლოებულ პირობებში.

#ბუსსსანრი
#BHMESANRI