02, სექტემბერი 2020

#იცითთუარარომ

 #იცითთუარარომ ვასკო ნუნიეს დე ბალბოა იყო პირველი ევროპელი, ვინც კოლუმბის აღმოჩენის  შემდეგ  წყნარი ოკეანე  იხილა?

ვასკო ნუნიეს დე ბალბოამ 1500 წელს იმოგზაურა  "ახალ სამყაროში“ და გარკვეული კვლევებისა და შესწავლის შემდეგ დასახლდა კუნძულ ჰაიტზე ამის შემგომ, დიდ ხნიანი ექსპედიციებისა და მრავალწლიანი მოგზაურობისა მან დაარსა დასახლება „Santa María la Antigua del Darién“ დღევანდელ კოლუმბიაში  რომელიც იყო პირველი მუდმივი ევროპული დასახლება.

აირჩიე საზღვაოსნო მეცნიერებები- საზღვაო ნავიგაცია

#ისწავლეჩვენთან!
#ბუსსსანრი 156

#განათლებაესარისგანვითარება!

#ბუსსსანრი
#BHMESANRI