21, აგვისტო 2020

კონკურსი სწრაფმავალი სამაშველო კატარღისთვის სპეციალური ნავმისადგომისა და ამწე საშუალებების გამოყენებისთვის საჭირო კვლევების ჩასატარებლად.

 

ბათუმის  უმაღლესი საზღვაო საინჟინრო სასწავლებელი ანრი პროფესორ-მასწავლებელთა  და სტუდენტთა  კვლევითი საქმიანობის ხელშეწყობის მიზნით, გრანტის მოსაპოვებლად აცხადებს  კონკურსს სწრაფმავალი სამაშველო კატარღისთვის სპეციალური ნავმისადგომისა და  ამწე საშუალებების გამოყენებისთვის საჭირო კვლევების  ჩასატარებლად.

 

გრანტის ოდენობა შეადგენს 2500 (ორიათას ხუთას) ლარს.

კვლევისთვის საჭიროა  ზღვის ფსკერის შესწავლა, ნავმისადგომთან წყლის სიღრმის შემოწმება, ამწე მოწყობილობის ტვირთამწეობის განსაზღვრა, ამწე მოწყობილობის გამოცდა ტვირთამწეობაზე  საერთაშორისო საზღვაო ორგანიზაციის, მოდელ კურსი 1.24  სწრაფმავალი სამაშველო კატარღების  მართვის მოთხოვნების თანახმად.   

 

კონკურსში მონაწილეობის  უფლება აქვთ , როგორც აკადემიურ პერსონალს , ასევე სტუდენტებს.

კონკურსში მონაწილეობის მსურველებისთვის საბუთების მიღება იწარმოებს 2020 წლის  21 აგვისტოდან  28 აგვისტოს  ჩათვლით.

კონკურსი ჩატარდება  2020 წლის  2 სექტემბერი.