29, ივლისი 2020

მეზღვაურთა საყურადღებოდ

 

მეზღვაურთა საყურადღებოდ

ბათუმის უმაღლესი საზღვაო საინჟინრო სასწავლებელი ანრის მეზღვაურთა წვრთნისა და სერტიფიცირების ცენტრში განახლდა წვრთნები შემდეგ კურსებზე:

  • „თხევადი აირმზიდი ტანკერის სატვირთო ოპერაციების სპეციალიზირებული წვრთნა“ (IMO MODEL COURSE 1.05)
  •  „თხევადი აირმზიდი ტანკერის სატვირთო ოპერაციების საბაზისო წვრთნა“ (IMO MODEL COURSE 1.05)

საწვრთნელი კურსების პროგრამები აღიარებულია სსიპ საზღვაო ტრანსპორტის სააგენოტს მიერ. კურსების თეორიული ნაწილის სწავლება ხორციელდება დისტანციურად ელექტრონული პლატფორმების გამოყენებით, ხოლო პრაქტიკული ნაწილის - სასწავლებელში, კურსის მსმენელთა უშუალო ჩართულობით.

კურსებზე რეგისტრაცია ხორციელდება ონალინ, ელექტრონული განაცხადის შევსებით ან ადგილზე ბათუმის უმაღლესი საზღვაო საინჟინრო სასწავლებელი ანრის მეზღვაურთა წვრთნისა და სერტიფიცირების ცენტრის რეგისტრატურაში.

ონლაინ-განაცხადის შესავსებათ გადადით მითითებულ ბმულზე:

დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ შემდეგ ნომერზე:

  • +995 579 23 44 99

ან მოგვწეროთ პირად შეტყობინებაში სოც.გვერდზე, ან სასწავლებლის ოფიციალურ ელ.ფოსტაზე:

  • info@mtc-anri.edu.ge .