21, ივლისი 2020

რეგისტრაცია სახელმწიფო დაფინანსებით III დონის პროფესიულ მოდულურ საგანმანათლებლო პროგრამებზე

ბათუმის უმაღლესი საზღვაო საინჟინრო სასწავლებელ ანრიში გრძელდება რეგისტრაცია სახელმწიფო დაფინანსებით III დონის პროფესიულ მოდულურ საგანმანათლებლო პროგრამებზე სპეციალობებით:


  • საგემბანე განყოფილების ექსპლუატაცია.
  • გემის სამანქანე განყოფილების ექსპლუატაცია

საგანმანათლებლო პროგრამაზე დარეგისტრირების მსურველებმა უნდა ეწვიოთ საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს რეგიონალურ რესურს ცენტრს, სადაც გაივლით რეგისტრაციას, აირჩევთ პროფესიულ სასწაველებელს, სასურველ ფაკულტეტს და გაივლით რესურს ცენტრის მიერ დანიშნულ პროფესიულ ტესტირებას, რომლის წარმატებით ჩაბარების შემთხვევაში, აპლიკანტი ჩაირიცხება სასწავლებელში და მოიპოვებს სრულ სასწავლო დაფინანასებას.

რეგისტრაციის ბოლო ვადაა 2020 წლის 10 აგვისტო.