02, ივნისი 2020

მეზღვაურთა საყურადღებოდ!

მეზღვაურთა საყურადღებოდ!

სსიპ საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს ნებართვით 2020 წლის 02 ივნისიდან ბუსსს ანრის მეზღვაურთა წვრთნისა და სერტიფიცირების ცენტრი აღადგენს სასწავლო პროცესს.სასწავლებელი უზრუნველყოფს სამუშაო ადგილებზე ახალი კორონავირუსის (COVID-19) გავრცელების თავიდან აცილების მიზნით რეკომენდაციების და მეზღვაურთა საწვრთნელ დაწესებულებებში მსმენელთა მიღებისა და კურსების ჩატარებასთან დაკავშირებით ახალი კორონავირუსით (SARS-CoC-2) გამოწვეულ ინფექციასთან (COVID-19) დაკავშირებული ზოგადი ინსტრუქციის მოთხოვნების დაცვას.

 

ახალი კორონავირუსით გამოწვეული შეზღუდვების დროს კურსის თეორიული ნაწილის სწავლება განხორციელდება დისტანციურად