28, მაისი 2020

IV საერთაშორისო სტუდენტური ონლაინ-კონფერენცია.

2020 წლის 27 მაისს გაიმართა ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნიევრსიტეტის IV საერთაშორისო სტუდენტური ონლაინ-კონფერენცია.
კონფერენციაში მონაწილეობა მიიღო სულ 20-მა უნივერსიტეტმა, მათ შორის 8 ქვეყნის 11 -მა უცხოურმა და 9 ქართულმა უმაღლესმა სასწავლო
დაწესებულებამ, მათ შორის კონფერენციაში მონაწილეობა მიიღო ბათუმის უმაღლესი საზღაო საინჟინრო სასწავლებელი ანრის 2-ე კურსის სტუდენტებმა:

გიორგი შუშაძემ
აკაკი მოფინაძემ

ბუსსს ანრის პროფესორის ლია ფარტენაძის ხელმძღვანელობით.

  

კონფერენციაზე ბუსსს ანრის სტუდენტება განიხილეს "ბიზნეს ადინისტრირება".

საკონფერენციო თემაში მიმოხილული იყო საზღვაო სფეროს ეფექტურობა მსოფლიოში და ანაკლიის ღრმაწყლოვანი პორტი, მსოფლიო ოკეანის უდიდესი სატრანსპორტო კვანძები, საქართველო როგორც ზღვისპირა სახელმწიფო და საზღვაო ინდუსტრია როგორც
ერთ-ერთი უმსხვილესი სფერო.

კონფერენციაზე იმუშავა ორმა ინგლისურენოვანმა და ერთმა ქართულენოვანმა სესიამ. 6 საათის მანძილზე მიმდინარე ონლაინ-ფორუმის განმავლობაში მოსმენილ იქნა 54 მოხსენება, რომელთაგან თითოეული გამოირჩეოდა მიდგომის სიღრმით, წარდგენის ეფექტიანობითა და ორიგინალური ხედვით.