11, აპრილი 2018

ავტორიზირებული და აკრედიტირებული ბათუმის უმაღლესი საზღვაო საინჟინრო სასწავლებელი ანრი აცხადებს მიღებას

ავტორიზირებული და აკრედიტირებული ბათუმის უმაღლესი საზღვაო საინჟინრო სასწავლებელი ანრი აცხადებს მიღებას ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგების საფუძველზე საზღვაო ნავიგაციისა და გემის მექანიკის საბაკალავრო პროგრამებზე.
ჩვენი უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების კოდი№ 156
აბიტურიენტები უნდა დარეგისტრირდნენ გამოცდების ეროვნული ცენტრის ელექტრონულ პორტალზე.